Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Zaloguj się lub Zarejestruj

Existing user? Sign In

Sign InSign Up

vavix

Sign in to follow this  

Wniosek o pozwolenie na otwarcie biznesu powinien zawierać następujące informacje:

   - Zdjęcia miejsca w którym chcecie rozkręcić firmę (najlepiej kilka)
   - Pełny opis działalności
   - Biznesplan wraz z kwotą jaką jesteście w stanie zainwestować
   - Opis hierarchii w firmie (np. Szef, Manager, Pracownik)
   - Plan na integrację ze społecznością wyspy. Coś co możecie zaproponować mieszkańcom aby pomóc w zjednoczeniu obywateli.
- Informacje OOC takie jak: potrzebne skrypty, pojazdy, ubrania, interiory.

Sign in to follow this  
×