Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Zaloguj się lub Zarejestruj

Existing user? Sign In

Sign InSign Up

Rekrutacja

Sign in to follow this  

W tym miejscu możecie składać swoje CV.Wzór podania

IC:

Zdjęcie:
Imię/Imiona: Paul

Nazwisko: Johnson

Data i miejsce urodzenia: 27.01.1995 Los Angeles, CA

Skan dowodu tożsamości:

Potwierdzenie posiadania wizy*: Nick#0123

Wykształcenie: Szkoła XYZ

Doświadczenie: Sprzedawca w KLM

Posiadane licencje/uprawnienia: Kat. B

O sobie: Chcę pomagać ludziom, gdyż dzięki temu czuję sens życia.

OOC:

Wiek: 18

Specyfikacja komputera**:  Intel Celeron 700, Radeon 256, RAM 512MB

Parę słów o sobie: Lubię biegać w kółko

*Nick discord z # (wymagana ranga Obywatel).

**Procesor, karta graficzna, RAM.

Sign in to follow this  
×